ECHIPAMENTE SPECIFICE ALPINISMULUI UTILITAR

Normele specifice de protectie a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala care cuprind prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economia nationala, în conditii de protectie a muncii.


Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva persoanele juridice si fizice de raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror altor masuri de protectie a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatii respective.


Normele specifice de protectie a muncii, fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind asigurarea securitatii si sanatatii în munca, sistem compus din:
- Norme generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie si medicina muncii general valabile pentru orice activitate;
- Norme specifice de protectie a muncii, care cuprind prevederi de protectie a muncii specifice unor anumite activitati sau grupe de activitati, detaliind prin acestea prevederile Normelor generale de protectie a muncii.


Prevederile tuturor acestor norme specifice se aplica cumulativ si au valabilitate nationala, indiferent de forma de organizare sau proprietate a persoanei fizice sau juridice în care se desfasoara activitatea pe care o reglementeaza.
Structura sistemului national de norme specifice de protectie a muncii urmareste corelarea prevederilor normative cu pericolele specifice uneia sau mai multor activitati si reglementarea unitara a masurilor de protectie a muncii pentru activitati caracterizate prin pericole comune.
Structura fiecarei norme specifice de protectie a muncii are la baza abordarea sistemica a aspectelor de protectie a muncii - practicata în cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca.

 

Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza:
Executantul - omul implicat nemijlocit în executarea sarcinii de munca.
Sarcina de munca - totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.
Mijloace de productie - totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale) care se utilizeaza în procesul de munca.
Mediul de munca - ansamblu conditilor fizice, chimice, biologice si psiho-sociale în care, unul sau mai multi executanti îsi realizeaza sarcina de munca.


Reglementarea masurilor de protectie a muncii în cadrul normelor specifice de protectie a muncii, vizând global desfasurarea uneia sau a mai multor activitati în conditii de protectie a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a protectiei muncii, la nivelul fiecarui element al sistemului, executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.


Descarca documentatia completa