ECHIPAMENTE SPECIFICE ALPINISMULUI UTILITAR

Coarda semistatică
Cerinţele esenţiale de utilizare, de construcţie şi de încercare a corzii cu miez cu coeficient redus de alungire, denumită în România coardă semistatică, sunt impuse de norma SR EN 1891.
Coardă semistatică este concepută în mod special pentru protecţia individuală a persoanei care  coboară în rapel pe ea, folosind un dispozitiv şi o tehnică de coborâre adecvată situaţiei de lucru. Se  execută, ca şi corzile dinamice, cu manta de protecţie şi miez de rezistenţă şi prezintă un diametru  exterior de 8,5 ¸16 mm. Ambele părţi se execută din fire de poliamidă, mai rar poliester, kevlar sau alte
fibre sintetice.


Domeniul de utilizare al corzilor semistatice cuprinde toate ramurile alpinismul utilitar şi sportiv,  în mod deosebit speologia şi salvările montane şi de la  înălţime. Se pot utiliza deasemenea pentru  asigurarea de la un punct superior a unei persoane, pentru diverse tipuri de ancoraje şi pentru transportul şi ridicarea unor echipamente tehnice.
Corzile semistatice trebuie să prezinte o rezistenţă la tracţiune statică şi la uzură ridicată şi  deasemenea, trebuie să prezinte calităţi dinamice (de absorbţie a energiei de cădere) minime,  corespunzătoare solicitărilor complexe din domeniile susmenţionate.


Norma SR EN 1891 prezintă două tipuri de corzi semistatice:
-  Forma A, care prezintă calităţi de rezistenţă statică şi dinamică foarte bune şi se utilizează în toate  lucrările de alpinism utilitar şi sportiv;
-  Forma B, care prezintă calităţi de rezistenţă mai modeste şi se recomandă a se utiliza cu deosebită  precauţiune, în aceleaşi domenii de lucru.
Corzile semistatice care nu îndeplinesc nici măcar cerinţele impuse tipului B (diametrul sub 8,5 mm)  se încadrează în domeniul cordelinelor şi se utilizează pentru sarcini de muncă care exclud pericolul  căderii de la înălţime (de exemplu: pentru confecţionarea scăriţelor, a nodurilor Prüsik, transportul  echipamentelor uşoare etc).


Norma susmenţionată prevede determinarea următoarelor caracteristice ale corzilor semistatice:
*  Materialul :
Firele sintetice utilizate la confecţionarea mantalei şi a  miezului trebuie să aibe punctul de topire  situat la peste 195° C.
Culoarea :
Deşi nu este o condiţie impusă de normă, corzile semistatice se execută de obicei în culorii foarte  deschise, pentru a fi vizibile în spaţii întunecoase.
Diametrul  efectiv,  masa  pe  unitatea  de  lungime,  supleţea  nodului,  alunecarea  mantalei  pe  miez  şi  alungirea  relativă  E:
Sunt caracteristici tehnice care se determină prin aceleaşi procedee ca la coarda dinamică şi  trebuie menţionate, în mod obligatoriu, în prospectul produsului. Se menţionează următoarele limite:
-  masa corzii pe unitatea de lungime şi separat, masa mantalei şi a miezului, trebuie 
determinate şi menţionate în prospect;

         -  supleţea nodului ”K” trebuie să fie mai mică de 1,2;
-  alunecarea mantalei pe mie Ss trebuie să fie de maximum :
=  20 + 10 (D - 9) mm, pentru corzile de forma A cu D £ 12mm;
=  20 +  5 (D - 12) mm, pentru corzile A cu diametrul de  2,1 ¸ 16 mm;
=  15 mm, pentru corzi de tipul B.
-  alungirea relativă E [%] se calculează cu formula
 
                                        (LB  -  LA) x  100      unde:  LA  este 1000 mm, trasată la sarcina de 50 kg;
                               E = -----------------------               LB  este lungimea măsurată la sarcina de150 kg; 
                                                  LA

Descarca documentatia completa